woensdag 25 januari 2023

Emoties - Emotionele verwaarlozing

 Vragenlijst :

 1.      Heb jij soms het gevoel dat je er niet bij hoort wanneer je met familie of vrienden bent?

2.      Ben jij er trots op dat je niet afhankelijk bent van anderen?

3.      Heb jij er moeite mee om anderen om hulp te vragen?

4.      Heb jij vrienden die klagen dat je afstandelijk of afwezig bent?

5.      Heb jij het gevoel dat je niet alles in je leven hebt bereikt wat je had kunnen bereiken?

6.      Wil jij vaak gewoon met rust worden gelaten?

7.      Denk jij stoms stiekem dat je de boel bedondert?

8.      Voel je je vaak ongemakkelijk in sociale situaties?

9.      Ben je vaak teleurgesteld in je zelf of boos op je zelf?

10.   Oordeel je harder over jezelf dan over anderen?

11.   Vergelijk je jezelf met anderen en vind je vaak dat je bedroevend veel tekort komt?

12.   Vind je het gemakkelijker om van dieren te houden dan van mensen?

13.   Ben je vaak geïrriteerd of ongelukkig terwijl er geen duidelijke reden is?

14.   Vind je het moeilijk te weten wat je voelt?

15.   Heb je moeite met het vaststellen van je sterke en zwakke punten?

16.   Heb je soms het gevoel dat je aan de zijlijn staat?

17.   Geloof jij dat je iemand bent die gemakkelijk als kluizenaar kan leven?

18.   Heb je moeite jezelf te kalmeren?

19.   Heb je het gevoel dat iets je ervan weerhoudt om in het “nu” te zijn?

20.   Voel je je soms leeg van binnen?

21.   Heb je heimelijk het gevoel dat er iets mis is met jou?

22.   Heb je moeite met zelfdiscipline?

Als je heel veel herkent ben je misschien als kind emotioneel verwaarloost. En zeg niet gelijk dat je een fijne jeugd heb gehad want ook dan kan er sprake zijn van emotionele verwaarlozing. Bv als jouw gevoel niet telde of er niet mocht zijn. Dus lees maar door! Oh en trouwens, emotionele verwaarlozing komt ook voor in een volwassen relatie. Je partner kan zich bijvoorbeeld niet afstemmen op jouw gevoelens, ook al geef je die wel aan. Of ontkent je gevoelens. Dit leidt op den duur tot vereenzaming binnen de relatie. Je ‘verhongert’ emotioneel als het ware.

Symptomen bij emotionele verwaarlozing

-        ongevoelig worden voor, of afgesneden raken van je eigen gevoelens en behoeften (Vind je het moeilijk om te weten wat je kunt? Wat je sterktes en zwaktes zijn? Wat je leuk vindt? Wat je wil? Wat belangrijk voor je is?)

-        het gevoel hebben dat er iets ontbreekt, maar niet goed weten wat dit is (Je weet dat er iets mis is in je leven, maar je kunt er niet je vinger op leggen. “Het ligt aan mij,” zeg je tegen jezelf, en je voelt dat het waar is. “Ik ben niet leuk.” “Ik ben gewoon anders.” “Er is iets mis met me.”)

-        je leeg voelen van binnen (Leegte voelt voor iedereen anders. Voor sommigen is het een leeg gevoel in hun buik, borst of keel dat komt en gaat. Voor anderen is het een gevoel van verdoving/versteend zijn.)

-        weinig tot geen ontwikkeling van talenten (onderpresteren)

-        makkelijk  ontmoedigd raken

-        een laag gevoel van eigenwaarde hebben

-        perfectionisme

-        Hard zijn voor jezelf (Ben je strenger voor jezelf dan je ooit zou zijn voor een vriend? Praten anderen met jou over hun problemen, maar vind je het moeilijk om de jouwe te delen?)

-        enorm gevoelig voor afwijzing

-        gebrek aan duidelijkheid over verwachtingen van anderen en verwachtingen voor jezelf

-        verhoogde kans op een eetstoornis

-        Moeite met om hulp vragen (Het is één ding om een onafhankelijk type persoon te zijn. Maar wanneer je je diep oncomfortabel voelt om van wie dan ook afhankelijk te zijn, is iets heel anders.)

-        Schuldgevoelens (Deze Grote Vier – schuld, schaamte, boosheid, verwijten – richt je allemaal op jezelf. Sommige mensen hebben de neiging om direct schuldgevoelens en schaamte op te roepen wanneer hen iets negatiefs overkomt. Schaam je je voor dingen waar anderen zich nooit voor schamen?)

-        Moeite hebben met het voelen, identificeren, managen en/of uiten van emoties (Kun je niet meer uit je woorden komen als je emotioneel wordt? Heb je een beperkte woordenschat als het gaat om emotiewoorden? Voel je je vaak verward over waarom mensen (jezelf inclusief) zich zo voelen of gedragen zoals ze doen?

Ouders die de emoties van hun kinderen niet voldoende opmerken, waarderen of er niet voldoende op reageren, geven het kind onbedoeld een krachtige, onbewuste boodschap: Je gevoelens doen er niet toe. Om hier als kind mee om te gaan, stop je je emoties van nature weg om te zorgen dat ze geen probleem worden in het gezin. Vervolgens heb je als volwassene onvoldoende toegang tot je emoties: je emoties, die je zouden kunnen sturen, gidsen, richting aanwijzen, informeren, verbinden en verrijken; je emoties, die je zouden moeten vertellen wie belangrijk voor je is en wat belangrijk voor je is, en waarom.)

De meeste ouders hebben het tijdens de opvoeding goed bedoeld of wisten niet beter. Deden over het algemeen wat ze op dat moment konden doen. Er is in dat geval dan ook geen sprake van kwade opzet  bij de ouders. Ze waren eerder emotioneel onvolwassen of emotioneel onderontwikkeld. Sommigen hebben misschien zelf emotionele verwaarlozing als kind ervaren en hebben daarom emotioneel niet veel te geven.

Er zijn echter opvoedstijlen en kenmerken, die zich lenen voor emotionele verwaarlozing:

Autoritaire ouders
Autoritaire ouders willen dat hun kinderen de regels volgen en hebben weinig neiging of tijd om naar de gevoelens en behoeften van een kind te luisteren. Volwassenen, die als kind opgevoed zijn door gezaghebbende ouders, rebelleren wellicht tegen autoriteit of worden onderdanig. Vooral vóór de jaren ’60 was het motto omtrent opvoeden: ‘Kinderen mogen wel gezien maar niet gehoord worden’ en ‘Jij mag pas iets zeggen als grote mensen zijn uitgepraat’. Opvoeding destijds was een kwestie van kinderen fatsoen en aanpassing bijbrengen. De noodzaak van een gezonde ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid van een kind en het belang van grenzen mogen aangeven was vrijwel onbekend bij de gemiddelde ouder.

Tolerante ouders
Tolerante ouders hebben een ‘laat-het-maar-gebeuren’ houding wat betreft het grootbrengen van hun kind. Ze laten kinderen emotioneel vrijwel geheel aan hun lot over. Ouders kunnen het burgerlijk vinden om het emotioneel-volwassen voorbeeld te geven, soms ontbreekt hen de kennis en vaardigheid, energie, interesse of het geduld om met hun kind te bespreken hoe het met emoties kan omgaan. Kinderen die opgevoed zijn door tolerante ouders hebben wellicht moeite met emotioneel grenzen en limieten voor zichzelf te bepalen tijdens de volwassenheid. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld in een oneindige pubertijd of studententijd blijven steken, waardoor ze maar niet toekomen aan het opbouwen van een volwassen leven met een carrière of gezin. Ze hebben geen gevoel voor verantwoordelijkheid naar anderen en blijven te ‘kinds’ of ‘studentikoos’. Of ze worden over-verantwoordelijk; ze hebben namelijk geleerd té volwassen voor hun leeftijd te moeten zijn, aangezien niemand anders verantwoordelijkheid voor hen nam. Vaak hebben deze kinderen als volwassene moeite met het bepalen en aangeven van grenzen naar anderen, waardoor ze groter risico lopen ten prooi te vallen aan mensen die hen willen gebruiken voor eigen belangen.

Perfectionistische ouders
Perfectionistische ouders zijn geneigd te geloven dat hun kinderen altijd meer, anders of beter kunnen. Dit zijn ouders die kritiek en correctie aangeven in plaats van begeleiding. Zo leert een kind dat, wat ze doen of laten, altijd anders of beter kan in de ogen van hun ouders. Vooral als er te weinig positieve aandacht voor wie ze zijn – zonder hun prestaties – tegenover staat. Het is goed mogelijk dat de beleving achteraf omtrent opvoeding, tussen ouders en kinderen zeer verschillen. Positieve aandacht kan wel gegeven maar niet gevoeld zijn. Kinderen van dergelijke ouders kunnen opgroeien als perfectionisten en kunnen onrealistisch hoge verwachtingen van zichzelf hebben. Ze internaliseren een strenge innerlijke criticus, wat resulteert in angsten of het gevoel van ‘nooit goed genoeg’ zijn.

Afwezige ouders
Afwezige ouders kunnen afwezig zijn om verschillende redenen zoals: overlijden, ziekte, echtscheiding, overwerken of vaak op reis. Ouders kunnen ook emotioneel afwezig zijn en daardoor niet weten wat er in hun kind omgaat. Ze zijn er wel, maar ze begeleiden hun kinderen niet op emotioneel vlak. Kinderen van afwezige ouders voeden uiteindelijk zichzelf voor een groot deel op. Als ze het oudste kind zijn, voeden ze misschien ook hun jongere broers en zussen op. Deze kinderen zijn vaak overdreven verantwoordelijk, wat ze mee kunnen nemen naar hun volwassen leven. Deze kinderen lijken op kleine volwassenen, overbelast met het piekeren over zichzelf, anderen en de wereld.

Het is goed mogelijk dat je ouders een combinatie waren van bovenstaande voorbeelden.

Heling bij emotionele verwaarlozing
Heling begint met het leren afstemmen op je eigen gevoelens en emoties. Door bewustzijn te vergroten rondom wat je voelt en jezelf toestemming te geven voor deze gevoelens, begint het proces naar verandering. Herkennen en benoemen van gevoelens. Het kunnen identificeren van gevoelens is een vaardigheid die je kunt leren. Vervolgens leer je jouw gevoelens en emoties te accepteren en serieus te nemen. Gevoelens en emoties heb je om een reden, ze hebben je namelijk veel waardevols te vertellen. Er bestaan geen ‘slechte’ emoties, wel zijn er effectieve en minder effectieve manieren om er mee om te gaan.

Leer je emoties te herkennen.
Als je ouders je emoties behandelden alsof ze niet geldig of essentieel waren, zou je als volwassene moeite kunnen hebben om te bepalen wat je voelt of te weten hoe je je moet gedragen als er moeilijke emoties opkomen. Zonder gevoel is besluitvorming bijna onmogelijk. Hoe we ons voelen drijft onze keuzes. Wat we doen, waar we heen gaan, met wie we tijd doorbrengen en zelfs wat we eten, zijn beslissingen die door emoties worden genomen. Ze vertellen ons hoe we ons voelen over onze wereld, anderen en onszelf. 

Herken je behoeften en vraag anderen om hieraan te voldoen.
Je verdient het dat er aan jouw behoeften wordt voldaan, net als ieder ander. Begin klein door dingen te vragen die gemakkelijk te bereiken moeten zijn. Vraag bijvoorbeeld om een ​​knuffel van je beste vriend of partner als je verdrietig bent, of om een ​​paar momenten van stilte als je thuiskomt van je werk na een zware dag.

Belangrijk is om te leren jouw emoties en gevoel serieus te nemen. Dit heb je nodig om jezelf emotioneel te ontwikkelen, waardoor ook je gevoel van eigenwaarde kan toenemen. Je onderbewustzijn kent veel onverwerkte gevoelens maar ook een grote behoefte aan liefde, aandacht, erkenning en waardering. Om hier op een goede manier mee om te kunnen gaan is het belangrijk om de onvervulde behoeften uit je kindertijd te doorvoelen en te uiten, waarna je het kunt integreren en loslaten. Je kunt leren je eigen behoeften te vervullen, zonder je te verliezen in afhankelijkheid. Zo ontwikkelen je eigenwaarde en autonomie.

Nog meer om te lezen:

https://www.inspirerendleven.nl/tag/emotionele-verwaarlozing/

Er zijn 2 goede boeken (gratis in Kobo Plus): "Ongekende gevoelens" en het daarbij behorende werkboek "Patronen van ongekende gevoelens doorbreken" van Jonice Webb


Histamine intolerantie

Herken je veel van de volgende symptomen?

* Regelmatig hoofdpijn of migraine
* Slapeloosheid
* Onrust, hartkloppingen
* Misselijkheid
* Darmkrampen, diarree
* Benauwdheid
* Duizeligheid en lage bloeddruk
* Warmte en roodheid
* Jeukende huid en galbulten


Dan heb je misschien een histamine intolerantie. Histamine is een stof die van nature in je lichaam voorkomt en belangrijk is bij verschillende processen, zoals aanmaak maagzuur, werking van je immuunsysteem en het is belangrijk voor het kunnen (in)slapen. Histamine zit ook in voeding en er zijn voedingsmiddelen die histamine vrij maken. Als je teveel histamine in je lichaam hebt kun je klachten krijgen en die drempel is bij iedereen anders. 

Er is veel voeding die veel histamine bevat of die onder de histaminevrijzetters valt:

Vis, vooral als die niet heel vers is
Schaal- en schelpdieren
Alcohol, vooral rode wijn
Spinazie, pompoen, aubergine, olijven
Gefermenteerde voeding zoals zuurkool of tempeh
Oude kaas, Parmezaanse kaas, (blauw)schimmelkazen zoals Roquefort
Varkensvlees, lamsvlees, wild
Gistextract (of mononatriumglutamaat, E621, MSG)
Aardbeien, citrusfruit, gedroogd fruit
Eieren (alleen het wit)
Chocolade
Tomaten
Gerookte en gepekelde voeding
Kruiden, o.a. kaneel, chili, tijm

Maar dit is maar een hele kleine lijst, er zijn meer "verboden" voedingsmiddelen. Daarnaast is stress een grote boosdoener. 

Om een allergische reactie te verminderen vermijd je bovenstaande voedingsmiddelen en kun je antihistamine gebruiken. Plus antioxidanten om de afvalstoffen af te voeren.

Hieronder een overzicht van aantal planten, voeding en voedingsstoffen die een antihistamine, antioxiderende en ontstekingsremmende werking hebben.

Ook belangrijk; kruiden en voeding en voedingssupplementen kunnen een wisselwerking hebben met bepaalde medicatie. De werking kan de medicatie kan versterkt of verminderd worden. Ook kruiden onderling kunnen een wisselwerking hebben. Advies van een deskundige is dan ook altijd gewenst. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ is niet altijd van toepassing.

Tempelboom – Gingko biloba
Ginkgo biloba bevat ginkgoliden die een anti-allergische werking hebben. Dit heeft een effect op slijm en jeukende huid. Het werkt als een natuurlijk antihistamine.

Moringa 
Een zeer krachtig antihistamine. Maar liefst 72-75% van het vrijgegeven histamine kan worden geblokkeerd door Moringa te gebruiken. Verder remt het ontstekingen, stabiliseert het de mestcellen en heeft het een antimicrobiële effecten.

Kamille heeft een ontstekingsremmende en krachtige antihistamine werking.

Aloe vera heeft een herstellend effect op de huid. Goed bij jeuk en netelroos. Verder heeft het ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen.

Gember is een zeer krachtige antihistamine. Het stabiliseert de mestcellen en werkt ontstekingsremmend.

Brandnetel heeft een remmende werking op histamine. Het is bovendien een sterk reinigende plant en vult vitamine en mineralen aan. Er zijn echter wel mensen die allergische reageren op Brandnetel.

Scutellaria (Glidkruid) werkt ontstekingsremmend en onderzoek heeft aangetoond dat het de afgifte van histamine sterk vermindert. 

Groene thee bevat een grote hoeveelheid quercetine en catechine, beide met een antioxidante werking en ze beperken de afgifte van histamine.

Ui heeft een ontstekingsremmend effect, is antibacterieel en rijk aan antioxidanten. Ui is ook een natuurlijk antihistamine.

Knoflook. Vergelijkbaar met ui. Ook veel antioxidanten en vermindert de afgifte van histamine.

Vitamine C. Het versterkt het immuunsysteem en vermindert de afgifte van histamine en vrijgegeven histamine sneller af te breken. Ook werkt vitamine C als een antioxidant. En als je een goed kauwtablet neemt, werkt het direct bij een jeuk aanval.

Bromelaïne vermindert allergische reacties en ontstekingen.

Quercetine heeft ontstekingsremmende en antioxiderende werking. Ook zou Quercetine de afgifte van histamine verminderen.

OPC’s zijn bioflavonoïden die voornamelijk voorkomen in druiven(pitten). Ze hebben een antioxiderende en ontstekingsremmende werking. 

DAO. Dit is een enzym dat in voldoende mate aanwezig hoort te zijn in de darmen. Het zorgt ervoor dat een overmaat aan histamine wordt afgebroken.

Zink. Een zinktekort kan allergische reacties versterken.

Omega 3 is aan te raden bij ontstekingsreacties.

Online is nog veel meer info te vinden, zoals op:

https://www.natuurdietisten.nl/wp-content/uploads/2018/07/OrthoFyto-0318-Monique-van-Iwaarde.pdf

https://gezonderleven.com/verlicht-allergieen-met-deze-zeven-natuurlijke-antihistaminica/

https://kruidje-gezond.eu/natuurlijke-antihistamine/

https://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/vijf-natuurlijke-middelen-tegen-hooikoorts

https://www.antihistamine.nl/natuurlijke-antihistamine/

https://ikkiesnatuurlijk.nl/hooikoorts-je-kunt-meer-dan-je-denkt/

https://www.avogel.nl/hooikoorts/Histamine-intollerantie-allergie.php

https://energiekevrouwenacademie.nl/histamine-wat-doen-overgevoelig/

https://www.sohf.nl/

zondag 30 augustus 2020

Cliënten stop

 


Lieve mensen, vanwege drukte neem ik geen nieuwe cliënten aan. Als ik dat wel weer doe dan laat ik dat hier weten.

Lieve groet Elaine

donderdag 13 februari 2020

MIR methodeMIR-Methode: zó activeer je de helende kracht van je eigen handen.

De naam ‘MIR’ staat voor Mentale en Intuïtieve Reset. De MIR-Methode is een zelfhelingsmethode bedoeld voor mensen met emotionele en lichamelijke klachten die daar graag zelf wat aan willen doen. De methode zorgt er namelijk voor dat het zelfhelende vermogen van je lichaam en geest wordt geactiveerd. Het kost je 2x daags 2 minuten en zeker 4 weken lang volhouden.

De 9 stappen:
1. Zuurgraad optimaliseren
2. Detox alle toxische belasting
3. Vader loskoppelen / Moeder loskoppelen
4. Meridianen zuiveren
5. Alle tekorten aanvullen
6. Hormoonstelsel in evenwicht brengen
7. Basisbehoeften aanvullen
8. Chakra’s en aura optimaliseren
9. Missie verduidelijkenzaterdag 24 november 2018

Dankbaarheid
Gratitude unlocks the fullness of life.
It turns what we have into enough, and more.
It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity.
It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend.
Gratitude makes sense of our past, brings peace for today and creates a vision for tomorrow.

-Melodie Beattie-

zondag 4 november 2018

Goedkoopste superfood ooit!?
Gezonde darmen en daardoor meer energie door een pakje aardappelzetmeel van € 0,49?

In het kort komt het hier op neer:
De meeste koolhydraten in voeding bestaan uit zetmeel. Zetmeel is een lange keten van glucose die bv. wordt gevonden in granen en aardappels. Maar niet al het zetmeel dat we eten wordt ook verteerd. Resistent zetmeel is bestand tegen vertering en werkt als een oplosbare vezel. Resistent zetmeel passeert onverteerd de maag en dunne darm en bereikt uiteindelijk de dikke darm waar het ervoor zorgt dat de goede bacteriën gevoed worden. Daarnaast verlaagt het de PH waarde in de darmen waardoor slechte bacteriën niet overleven en waardoor de darmwand gerepareerd wordt en gezond blijft.

Voordelen hier van zijn:
Mineralen worden beter opgenomen.
Een stabielere suikerspiegel waardoor het een gunstige invloed kan hebben bij diabetes.
Je zit eerder vol waardoor je makkelijker afvalt.
Minder/ geen ontstekingen in het lijf.
Positieve invloed op darmziekten zoals Crohn, obstipatie etc.
Beter immuunsysteem en meer energie.

Resistent zetmeel zit in rauwe aardappelen (vandaar aardappelzetmeel), groenen bananen, gekookte en afgekoelde rijst, aardappels en peulvruchten.

Aan te raden is om de hoeveelheid resistent zetmeel beetje bij beetje op te voeren en met weinig te beginnen. Als je te snel met grote hoeveelheden begint kun je last krijgen van winderigheid. Aardappelzetmeel koop je gewoon in de supermarkt. Het liefst de biologische van Joannusmolen maar die van Honig is ook goed. Zolang het maar ongemodificeerd is (ongemodificeerd is onverhit en makkelijk te mengen met water).

Je begint met 1 theelepel op te lossen in een beetje water en dit voer je op naar 4 theelepels verdeelt over de dag.

Wist je dat we 10 keer meer darmbacteriën hebben dan we zelf uit cellen bestaan? Als je onze darmen open zou snijden en plat zou maken zouden ze een voetbalveld kunnen vullen! Dan zou je kunnen zeggen dat 90% van wat we eten voor onze darmbacteriën is en slechts 10% voor onze cellen. Dat is wel een eye-opener, niet?!

Meer info en studies vind je o.a. op deze sites:
https://www.eetgoedvoeljegoed.nl/resistent-zetmeel-superfood-voor-je-darmen/
https://energiekevrouwenacademie.nl/resistent-zetmeel-gezonde-darmen/
https://www.ahealthylife.nl/resistant-starch-breng-je-gezondheid-naar-een-hoger-plan/

zondag 7 oktober 2018

Ik ben geweldig!


Ik ben goed, precies zoals ik ben. Ondanks al mijn
foutjes ben ik geweldig. Vanaf nu concentreer ik
me op al het goede aan mij. Ik ben het waard
gelukkig te zijn. Er wordt van mij gehouden. Ik kan
alles bereiken wat ik wil. Ik ben krachtig en uniek. Ik
ben tevreden over mezelf. Ik ben trots op mezelf. Ik
mag doen wat goed voelt voor mij. Als ik “nee” zeg
wordt dat gerespecteerd. Ik word gerespecteerd. Ik
bepaal wat er met mij gebeurt. Iedere dag ben ik
sterker. Ik ben super, ik ben geweldig!

www.affirmatie.nl

maandag 17 september 2018

Voor een positief gevoelVoor een goed gevoel; I am the light of my soul - Sirgun Kaur & Sat Darshan Singh

Zet hem lekker hard en zing mee!


donderdag 26 juli 2018

Butterfly effectDe moeite waard om te kijken. Als we vandaag nou allemaal 1 ding voor een ander doen?!
*Butterfly effect*
Millennial en Burn Out
Vijf redenen waarom zoveel millennials thuiszitten met een burn-out. Interessant artikel met oplossingen in het AD

Ben jij geboren tussen 1980 en 2000 (een millennial dus)? En heb je het idee dat je op elk moment de ideale versie van jezelf moet zijn? Vind je het idee onverdraaglijk als je daar een keer niet aan kan voldoen? Dan heb jij hét recept voor stress, burn-out en faalangst te pakken. Maar waarom?

Psycholoog Thijs Launspach, zelf ook millennial, legde het gisteren in een college van de Universiteit van Nederland haarfijn uit. En met succes: het filmpje van de uitzending wordt massaal gedeeld.

Vijf redenen waarom jíj als millennial zo vatbaar bent voor een burn-out:

1. Je bent hoogst individualistisch opgevoed. Je ziet jezelf als 'de maat der dingen in het leven'. Je bent zelf verantwoordelijk voor al het geluk en succes in je leven. Daar tegenover staat dat als iets niet lukt, je denkt dat het volledig je eigen schuld is.

2. De tijd tussen je pubertijd en wanneer je je echt volwassen voelt, is langer geworden. We beginnen namelijk later aan een vaste baan, een vast huis en een gezin. De periode tussen de puberteit en de tijd dat je 30/35 jaar bent, is steeds belangrijker geworden. We verwachten daarentegen wél dat we alles hebben bereikt voor ons dertigste. Lukt dat niet? Dan creëer je stress.

3. Millennials kijken naar elkaar om te bepalen hoe succesvol ze zijn in het leven. Dat vergelijken is met alle technologie heel makkelijk. Het beeld op social media is alleen veel optimistischer dan de werkelijkheid. Er wordt zo een onrealistisch hoog verwachtingspatroon gecreëerd.

4. De kansen op de arbeidsmarkt zijn klein, waardoor je als millennial soms je standaarden moet verlagen, wat weer zorgt voor teleurstelling en het idee dat je hebt gefaald.

5. Millennials hebben hoge eisen van zichzelf. Want ze hebben gehoord: als jij maar je best doet, kun je alles worden wat je wilt. Maar dat is niet de realiteit. Het ergste wat een millennial kan overkomen, is falen. Je faalt dan ten opzichte van je eigen verwachtingen. Het gevolg: stress.

Explosieve cocktail
Deze vijf dingen vormen een explosieve cocktail van prestatiedruk en stress. In plaats van het rustiger aan te doen als je het druk hebt, zet je een tandje bij. Zo creëer je torenhoge verwachtingen waar je vervolgens niet aan kunt voldoen. En dat idee, dat je er niet aan kunt voldoen, dat is onverdraaglijk.

Wat kun je er aan doen?
Het einde is niet nabij, want je kunt er wel wat aan doen, vertelt Launspach:

- Het is tijd dat we weer eerlijke gesprekken hebben met elkaar. We moeten kwetsbaar en eerlijk zijn over onze beperkingen en uitdagingen.

- Extra coaching is belangrijk tussen studie en arbeidsmarkt. Dit is een kwetsbaar moment.

- Het is tijd om opnieuw na te denken over waar deze levensfase over gaat. Het gaat namelijk niet per se over verwachtingen inlossen, maar meer over jezelf ontwikkelen. Kom er met vallen en opstaan achter wie je bent. En dan maak je fouten. Fouten die je moet accepteren.


woensdag 20 juni 2018

Overprikkeld, wat is dat nou eigenlijk?Op mynd.nu las ik dit artikel en het is zo herkenbaar dat ik het 1 op 1 over neem. Een mooi artikel om aan je omgeving te laten lezen op het moment dat je chagrijnig, door teveel prikkels, bent.

Snel geïrriteerd, overprikkeld en gewoon chagrijnig; coach Saskia beschrijft de HSP-draak.

Soms heb je van die weken, flink gewerkt, de avonden vol met gezellige dingen, nauwelijks ruimte voor denk, creatieve, broed & fladdertijd en daarbij nog belangrijke gebeurtenissen met de nodige emoties. En dan plotseling op de eerst volgende volledige vrije dag ontwaakt de HSP-draak in jezelf. Je bent overprikkeld en reageert niet meer zo rustig en invoelend, zoals je eigenlijk bent. Je reageert, kortaf, of wordt heel stil, je raakt snel gefrustreerd, emotioneel, chagrijnig, mopperend, en toont weinig empathie. Ken jij die draak ook? Afgelopen week had ik weer een aantal clienten die deze draak beschreven en samen hebben we hartelijk gelachen van de herkenbaarheid. Want helaas, ook ik ken die draak nog zo op zijn tijd.

Eindelijk heb je dan die vrije dag. En door wat voor reden dan ook, verloopt die minder heerlijk dan je vooraf had verwacht. Je had jezelf zo verheugd om eindelijk een dagje niets te doen en niets te hoeven. Lekker doen waar je zelf zin in hebt.
Helaas je voelt je bij het opstaan al moe, bent chagrijnig en alle mensen in de omgeving lijken niet te doen wat jij wilt of behoefte aan hebt. Je blijft de hele dag maar mopperen op alles wat je ziet, hoort, voelt of ruikt.  Op het gedrag van je kinderen, je partner, of iedereen die in jouw beleving maar voor de voeten loopt. Je stemming wordt met de minuut beroerder en ongezelliger. Ondertussen loopt het hele huis op zijn tenen en toch heb je het idee dat niemand je echt lijkt te begrijpen of hoe zwaar je het hebt.

Je ziet ergens in je achterhoofd wel in dat je overtrokken op situaties reageert: “En als niemand dan wil helpen, dan doe ik het zelf wel weer”. Vervolgens mopper je weer op de geur die je ondertussen ruikt of de onmogelijke kledingcombinatie die een van je kinderen heeft aangetrokken en dat niemand iets ‘gezelligs wil doen’. Of raak je innerlijk gefrustreerd dat de onverwachtse visite niet zelf aanvoelt dat ze moeten vertrekken, omdat je eigenlijk een ander plan had. Vervolgens lijkt de draak in je hoofd groteske vormen aan te nemen en spuwt hij continue vuur in je hoofd of naar je omgeving. Een client zei het heel treffend: ik lijk wel een soort martelaar, een slachtoffer van mezelf op die momenten. De dag erna schaam ik me dood en bied ik excuses aan.

Wat is er aan de hand?

The Work van Byron Katie


Via enkele krachtige, korte vragen je eigen gedachten zó onderzoeken dat je tot de kern komt van wat je pijn doet, zodat je het bij de bron kunt oplossen – dat is in het kort het gedachtegoed van Byron Katie.

Byron Kathleen Reid werd ernstig depressief toen zij in de dertig was. Gedurende een periode van tien jaar nam haar depressie alsmaar toe en Katie (zoals zij genoemd wordt) was zelden in staat haar slaapkamer te verlaten. Toen, op een morgen ervaarde ze vanuit de diepste wanhoop een levensveranderend inzicht.

Katie zag dat ze leed wanneer ze haar gedachten geloofde, en niet leed wanneer ze haar gedachten niet geloofde. Wat de oorzaak was van haar depressie, lag niet in de wereld om haar heen, maar in wat zij geloofde over de wereld om haar heen. In een flits van inzicht zag ze dat onze poging om geluk te vinden omgekeerd werkte—in plaats van hopeloos te proberen de wereld aan te passen aan onze gedachten over hoe het 'zou moeten' zijn, kunnen we deze gedachten onderzoeken. En door de realiteit te aanvaarden zoals deze is kunnen we een onvoorstelbare vrijheid en vreugde ervaren. Het gevolg was dat een bedlegerige, suïcidale vrouw vervuld werd van liefde voor alles wat het leven brengt.

De vier simpele vragen uit The Work-methode helpen je om gedachten geen loopje met je te laten nemen, maar er op een andere manier naar te kijken. De afstand die daardoor ontstaat, zorgt er vervolgens voor dat we milder worden. Voor onszelf én voor anderen om ons heen. Of zoals Katie zelf zegt: ‘Ik laat mijn gedachten niet los. Ik benader ze met begrip en dan laten ze míj los.’

Destructieve gedachten?
Stel jezelf deze vier vragen (en schrijf de antwoorden op papier):

1. Is het waar?

2. Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?

3. Hoe reageer je, wat gebeurt er wanneer je die gedachte gelooft?

4. Wie zou je zijn zonder die gedachten?

Hier kun je een hele uitgebreide, gratis, Nederlandse uitleg vinden.dinsdag 8 mei 2018

Privacy

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al in 2016 ingegaan, maar handhaving start pas op 25 mei van dit jaar. Centraal in die wetgeving staat de vraag of je je bedrijf zo hebt ingericht dat je zorgvuldig met persoonsgegevens en informatie omgaat. Jouw privacy is voor mij het allerbelangrijkst, vandaar dit blogje.Bij de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden. Deze gegevens worden genoteerd op een anamnese-formulier: naam, geboorte datum, telefoon nummer, e-mail adres, reden van het bezoek. Daarnaast opmerkingen die betrekking hebben over jouw gezondheid. Alleen die vragen die relevant zijn voor de behandeling worden genoteerd. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Je telefoon nummer en e-mail adres zullen nooit gebruikt worden voor nieuwsbrieven en reclame. Alle ( medische ) informatie die je tijdens de behandeling verstrekt, worden tot 5 jaar na je laatste bezoek bewaard en alleen door mij ingezien en nooit aan derde verstrekt.  Mocht je geen persoonlijke gegevens willen verstrekken dan kan de behandeling niet plaats vinden.

zondag 15 april 2018

Burn Out en stress hormonen

Je voelt je de hele dag gehaast en het lukt niet meer om te genieten als je in de zon op een terrasje zit. Relaxen lukt niet meer. Dit komt omdat de stress hormonen niet vanzelf meer dalen tot een laag niveau. Dit merk je ook doordat je 's avonds niet makkelijk in slaap valt. Of de eerste week van de vakantie als je de spanning van het werk nog niet kunt loslaten. Je houdt een opgejaagd gevoel. Ook ben je vatbaarder voor lichamelijke klachten zoals ontstekingen, verkoudheid, nek en rug pijn.

Het stress hormoon Adrenaline
Adrenaline is het flight of fight hormoon. In de bijnieren wordt adrenaline aangemaakt als je in actie komt (vluchten of aanvallen). Er gaat daardoor meer bloed naar de spieren, het hart versnelt, transpiratie neemt toe, spijsvertering staat stil en je krijgt een stoot suiker in je bloed als extra energie bron.


Het stress hormoon Cortisol
Cortisol wordt gemaakt in de bijnierschors en heeft een remmende werking op het immuunsysteem en het beschermt het lichaam tegen adrenaline. Bij een verhoogd Cortisol niveau krijg je depressieve gedachten en stemmingsstoornissen. Simpel gezegd is een verhoogd Adrenaline niveau bij kortdurende stress en een verhoogd Cortisol niveau bij langdurende stress. Maar ..... sta je jarenlang onder stress dan kan je Cortisol uitgeput raken. Gevolg is dat je overprikkelt raakt, alsof de prikkels zonder filter bij je binnen komen.

Als je (op het randje van) Burn Out bent is het dus heel belangrijk om herstelmomenten in te lassen, dat voorkomt de ontregeling van de stress hormonen. Stel prioriteiten en zet jezelf op nummer 1. Maak een haalbare planning en doe de belangrijke zaken eerst. Plan dus ook je herstelmomenten. Doe in het weekend hooguit één verplicht ding (lees: waar je geen energie van krijgt) en gebruik de rest om je energie op te laden.

Symptomen van Burn Out
Nog meer Hormonen
Tips om te ontspannen
zaterdag 17 maart 2018

Gratis meditatie programmaOp 19 maart begint het weer: Het gratis 21 daagse meditatie programma van Deepak en Oprah (Engels talig). Echt een aanrader. En dan is er ook nog een gratis app wat het volgen van de meditaties nog makkelijker maakt. Wie doet er met me mee?

Je kunt je hier aanmelden.