vrijdag 20 februari 2015

HSP eigenschappen

Dit artikel las ik op Leonoirmagazine en ik vond het interessant om hier, een beetje tekstueel aangepast, te delen. Een mooie aanvulling op de HSP test hier. In ieder geval herken ik mezelf er erg in, jij?

Hoogsensitieve personen ervaren alles sterker waardoor prikkels sneller en harder binnenkomen dan bij een persoon die niet hoogsensitief is. Soms kan een hard geluid in combinatie met te fel licht al te overweldigend zijn. Ze zijn zich bewust van alles en nemen snel informatie.

Sommige mensen vinden de benaming voor deze karaktereigenschap maar overdreven. Maar toch zijn er genoeg wetenschappelijke bewijzen dat hoogsensitiviteit los staat van verlegenheid of introvert zijn. Wanneer je hoogsensitief bent is je zenuwstelsel gevoeliger. Zintuiglijke prikkels zoals harde geluiden (sirenes, laag vliegend vliegtuig, mensen die te hard praten) komen sterker binnen. Bij MRI-testen is gebleken dat het gebied rondom de hersenen die te maken hebben met aandacht en waarneming sterker zijn ontwikkeld, vergeleken met mensen die niet HSP zijn.

Typische eigenschappen van een hoogsensitief persoon:

• Hoogsensitieve personen (HSP) zijn zich zeer bewust van hun denken, voelen en handelen. Van al dat bewustzijn kunnen ze heel vermoeid raken. Zo zijn ze slechter gegrond en verliezen makkelijker het contact met hun lichaam en de realiteit. Snel geboeid, snel vermoeid.

• HSP nemen erg veel subtiele informatie in zich op welke andere mensen minder snel opnemen. Ze zijn eerder overprikkeld met als gevolg dat ze zichzelf niet prettig voelen. Blozen, trillen, een snelle hartslag, niet kunnen nadenken zijn voorbeelden van symptomen. Verwar het niet met angst of verlegenheid.

• Een HSP vindt het lastig bekeken, gemeten of te worden geëvalueerd. Ze functioneren dan niet voor de volle 100%.

• HSP zijn zeer goed in het zorgen en verzorgen van anderen. Dat komt omdat ze de nood van anderen ‘aanvoelen’. Ze vergeten echter vaak goed voor zichzelf te zorgen. Hun hulp komt vaak opdringerig voor omdat zij meer aanvoelen dan de persoon in kwestie en die nog geen hulpvraag heeft gesteld.

• Ze kunnen snel verbindingen leggen door hun sterke intuïtie. Deze verbindingen worden vaak door anderen niet begrepen.

• Veel HSP’s zijn creatief, kunstzinnig, hebben een rijke fantasie , een groot gevoel voor schoonheid en hebben een sterke intuïtie.

• Een HSP heeft behoefte aan filosofische, diepgaande en spirituele gesprekken. Echter hierin kunnen ze ook doorschieten en dan worden hun gesprekken ‘zweverig’.

• Ze hebben vaak een beter ontwikkeld 6e zintuig.

• Een HSP is minder goed in feitenkennis al zijn ze meestal goed in talen en leren.

• Nagenoeg alle hoogbegaafden zijn HSP.

• Een HSP trekt zich graag terug in een voor hem veilige ruimte, bijv. het bed.

• Een HSP voelt snel aan hoe de sfeer is. Ze willen harmonie en in een omgeving waar die ontbreekt (zakelijk, competitief of vijandig) functioneren ze minder goed. Bij stress en werkdruk presteren ze minder.

• Een HSP heeft vaak een laag zelfbeeld omdat ze vaak ervoeren dat ze ‘anders’ zijn dan anderen.

• Ze lijken verlegen, maar zijn dat niet. Ze zijn juist zeer sociaal. Wel zijn ze zeer gevoelig voor de 
meningen van anderen.

• Ze kunnen midden in het leven staan. Een voorwaarde is dat zij zich geborgen voelen.

•Een HSP heeft vaak een grote fantasiewereld. In deze wereld creëren zij veel. Het daadwerkelijk gaan vormgeven is meestal een minder sterke eigenschap.

• Ze kunnen anderen goed motiveren en inspireren. Ze zijn visionair en zien de mogelijkheden vanaf een zeer pril stadium, waar dat voor anderen nog niet zichtbaar is. Hierbij kunnen zij het contact met de omgeving verliezen.

• Een HSP is zeer gevoelig voor fysieke of psychische pijnen bij zichzelf of anderen.

• Ze willen vanuit hun hart kunnen werken en creëren. Ze presteren dan optimaal.

• Veel HSP’s zijn perfectionistisch en ze zijn bang om fouten te maken. Het voordeel is dat ze zeer zorgvuldig en accuraat zijn en fouten eerder signaleren.

• Ze leven regels meer dan anderen na om afkeuring en commentaar te voorkomen.

• Storingsfactoren uit de omgeving worden zeer sterk opgemerkt. Onuitgesproken negatieve gevoelens van anderen doen hen snel van slag raken. Ook onvriendelijkheid maakt hen eerder van streek.

• Een HSP heeft sneller last van stressverschijnselen zoals maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, kriebelende zenuwen of een algeheel onbehaaglijk gevoel.

• Een HSP kan snel ‘leeglopen’ in contact met andere mensen.

• Een HSP is vaak ‘onbegrensd’, ( ook wel een groot energieveld of aura genoemd) en daardoor extra gevoelig voor de externe prikkels. Grenzen (h)erkennen en aangeven vinden zij moeilijk. Zij nemen veel externe prikkels op zoals geluiden, gesprekken, geuren, drukke straten, sferen etc. Hierdoor zijn ze sneller moe.

• Een HSP denkt veel na (intelligentie, reflectie, piekeren) en dit kost veel energie.

• Een HSP heeft vaker last van hooikoorts en/of eczeem door (over)gevoeligheid.

• Een HSP is als geen ander in staat te beluisteren wat in communicatie niet gezegd wordt. Stemnuances, klank, toonhoogte en lichaamstaal worden gemakkelijk waargenomen en hierdoor wordt de ander doorzien (ook hulpverleners).

• Andere mensen voelen zich vaak op hun gemak bij HSP’s en delen hen hun problemen. Het nadeel is dat de HSP zich teveel inleeft wat ervoor zorgt dat zij hun eigen kracht weggeven met leeglopen en vermoeidheid tot gevolg.

• Een HSP is gevoeliger voor stimulerende middelen zoals bv drugs, cafeïne, alcohol en vaak ook voor medicijnen en kruiden (bijv. Ginseng)

• Als een HSP zich ergens mee verbindt, gaat hij er ook volledig voor.

• Een HSP is authentiek en origineel. Zij hebben een grote rijkdom aan plannen en nieuwe ideeën. Echter als zij moeten functioneren met vaste taken en rollen, presteren ze duidelijk minder. Ze willen alles te goed, te diep en te perfect. Het woord ‘te’ is de grootste valkuil.

• Een HSP neemt vaak een adviesrol aan, zoals schrijvers, geschiedkundigen, filosofen, rechters, kunstenaars, onderzoekers, theologen, therapeuten en leraren.

• Een HSP is niet het type voor ploegendiensten of nachtdiensten.

• Een HSP houdt van rust en stilte.

• Een HSP heeft veel eigen tijd nodig. In deze tijd is het belangrijk dat hij zijn ziel voedt. Hierdoor is hij echter niet egoïstisch omdat juist in deze eigen tijd veel werk verricht wat uiteindelijk ten goed komt aan anderen.

• Een HSP is allergisch voor alles wat MOET. Planning en structuur verkrijgen kan problematisch zijn. Ze zijn goed in het uitstellen van ‘moet’ activiteiten wat voor hen zelf een nadelige uitwerking kan hebben.

• Een HSP weet vaak niet welke gevoelens, emoties of lichamelijke klachten van zichzelf zijn of zijn overgenomen van anderen.

• Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel en een grote afkeer van geweld.

• Onder de HSP’s zijn zowel rustzoekers als spanningzoekers. Ongeveer 30% van de HSP’s zijn extravert maar wel snel overprikkeld.

• Een HSP heeft een diepe verbondenheid met de natuur, de planten- en de dierenwereld.

• Voor een HSP zijn Rust, Orde en Regelmaat belangrijke peilers om een evenwichtig leven te leiden.

• Veel mensen met een vermoeidheidsziekte zijn hooggevoelig

Bron: Plexus Solaris

Herken jij jezelf in veel van deze kernmerken, dan kan het zo zijn dat je hoogsensitief bent. Op zich is het niets speciaals. Je hoeft er niet voor naar de dokter of naar de apotheek. Het is gewoon een eigenschap waarmee je bent geboren tenzij je deze eigenschap meer hebt ontwikkeld na een traumatische ervaring in je leven. Het lijkt alsof een HSP meer nadelen heeft dan voordelen, maar toch is het ook een bijzondere eigenschap. In negatieve situaties ben je kwetsbaarder, maar in een positieve omgeving zul je tot hoogtes komen die anderen nooit kunnen bereiken.

Ben jij een HSP? Laat een reactie achter en vertel jouw ervaringen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten